Abhinaya Sridhar
Abhinaya Sridhar (she/her)

Program Officer

Anannya Parekh
Anannya Parekh (she/her)

Senior Program Officer, Knowledge

Anvita Walia
Anvita Walia (she/they)

Consultant

Arshiya Kochar
Arshiya Kochar (she/her)

Senior Program Officer, Knowledge

Chestha Ladhwani (she/her)

Program Officer, Knowledge

Karishma Shafi
Karishma Shafi (she/her)

Lead, Knowledge

Kuhoo Tiwari
Kuhoo Tiwari (she/her)

Consultant

Nehal Agarwalla
Nehal Agarwalla (she/they)

Advocacy Officer

Sam Luthiya
Sam Luthiya (he/they)

HR and Operations Associate

Sanchi Mehra
Sanchi Mehra (she/her)

Consultant

Shefali Gupta
Shefali Gupta (she/her)

Consultant

Shreya Joshi (she/her)

Program Director, FemJustice Centre

Suchanda Banerjee
Suchanda Banerjee

Lead, Digital

Urmi Shah
Urmi Shah (she/her)

Associate, Product and Programs

Uttanshi Agarwal
Uttanshi Agarwal (she/her)

Consultant

Vandita Morarka
Vandita Morarka (she/they)

Founder and CEO

Vijayalakshmi Iyer (she/her)

Associate CEO's Office, Partnerships

Amrita Tripathi
Vibhuti Patel
Devyani Kacker
Kirthi Jayakumar
Swarnima Bhattacharya
Abhijeet Asok
Akhila Kholisetty
Amal Sethi
Ashish Korday
Deya Bhattacharya
Ekaterina Yahyaoui
Havovi Hyderabadwalla
Janki Mehta
Jhuma Sen
Maninder Singh
Nandini Ramanujam
Poonam Choksi
Prapti Patel
Pukhraj Ranjan
Raghav Mendiratta
Raghu Appasani
Richa Vashista
Riddhi K Shah
Sharda Vishwanathan
Suhani Bhushan
Taniya D'silva
Pragya Lodha